top of page

'Green Goods' laten stijgende trend zien op wereldwijde markt

De Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling (UNCTAD) heeft een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat de groei van de wereldhandel de komende jaren naar verwachting traag zal blijven. De markt voor "groene goederen" zal echter naar verwachting sneller groeien. Groene goederen zijn producten en diensten die bijdragen aan een duurzaam milieu, zoals technologieën voor hernieuwbare energie, energie-efficiënte apparaten en elektrische voertuigen. Uit het rapport blijkt dat de markt voor groene goederen de afgelopen tien jaar gestaag is gegroeid, met een omzet van 1,3 biljoen dollar in 2018.


De groei van groene goederen is te danken aan verschillende factoren, waaronder het toenemende milieubewustzijn van consumenten, overheidsbeleid dat duurzame ontwikkeling bevordert en technologische innovaties die groene producten betaalbaarder en toegankelijker hebben gemaakt. Ondanks uitdagingen zoals de COVID-19 pandemie en aanhoudende handelsspanningen voorspelt het UNCTAD-rapport dat de markt voor groene goederen de komende jaren zal blijven groeien. Tegen 2030 zal de markt voor groene goederen naar verwachting 2,2 biljoen dollar bereiken, waarbij de ontwikkelingslanden een steeds groter deel van de verkoop voor hun rekening zullen nemen.


Dit biedt bedrijven en overheden een belangrijke kans om te profiteren van de groeiende vraag naar duurzame producten en diensten. Door te investeren in onderzoek en ontwikkeling, schone technologieën te bevorderen en milieuvriendelijk beleid te voeren, kunnen landen bijdragen aan de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering te bestrijden en tegelijkertijd economische groei en werkgelegenheid stimuleren.


Het UNCTAD-rapport benadrukt echter de noodzaak van meer internationale samenwerking en coördinatie om ervoor te zorgen dat de groei van groene goederen duurzaam en rechtvaardig is. Het aanpakken van kwesties als technologieoverdracht, intellectuele eigendomsrechten en de digitale kloof is cruciaal om de verspreiding van groene technologieën te vergemakkelijken en de voordelen voor ontwikkelingslanden te maximaliseren.


In het algemeen benadrukt het UNCTAD-rapport het belang van groene goederen voor de bevordering van duurzame ontwikkeling en biedt het richtlijnen voor bedrijven en regeringen om te profiteren van deze groeiende markt. Door de principes van ecologische duurzaamheid te omarmen, kunnen we een welvarender en veerkrachtiger wereld opbouwen voor toekomstige generaties.


Nu bedrijven en overheden inspelen op de groeiende vraag naar duurzame producten en diensten, kan logistiek expediteur Sea and Shore Services een vitale rol spelen bij het faciliteren van grensoverschrijdend transport van groene goederen. Met uitgebreide ervaring in het behandelen en vervoeren van milieuvriendelijke producten kan Sea and Shore Services oplossingen op maat bieden die voldoen aan de unieke behoeften van bedrijven en hen helpen de groeiende markt voor groene goederen aan te boren. Door samen te werken met Sea and Shore Services kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun producten op een milieuvriendelijke en duurzame manier worden vervoerd en zo bijdragen aan een schonere en duurzamere toekomst voor iedereen.Comments


Instagram bericht templates.png

Sea and Shore werkt consistent aan het bijdragen, ontwikkelen en doorzetten van kennis uit de transport wereld. Zo vergroten we de kansen op succesvolle samenwerkingen en verbeteren we de heden- daagse kennis over transport voor iedereen.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
Schermafbeelding 2022-10-31 om 11.24.54.png

SEA AND
SHORE

KENNISBANK

VOLG ONZE
SOCIAL MEDIA

SNEL EEN TARIEF NODIG?

bottom of page