top of page

De containermarkt van 2023

Terugkijkend op 2022 zullen de schommelingen in de containertarieven en de toeleveringsketen waarschijnlijk belangrijke gevolgen hebben voor 2023. Aangezien de lage spottarieven naar verwachting van invloed zullen zijn op de jaarlijkse contracttarieven voor zowel zeevervoer als vrachtvervoer, zullen bedrijven hun transport strategieën het komende jaar zorgvuldig moeten heroverwegen.


Foto door Chuttersnap

Aangezien de inflatie en de geopolitiek de recessie tot in 2023 kunnen verlengen, zal het voor bedrijven van cruciaal belang zijn om kosteneffectieve oplossingen te vinden voor hun logistieke behoeften. In dit artikel zullen we terugblikken op de gebeurtenissen van 2022 om ze te gebruiken als een belangrijk referentiepunt voor bedrijven wanneer ze in 2023 door de logistieke markt navigeren.


Eén factor die heeft bijgedragen aan de grote vraag naar containers begin 2022 is de COVID-19 pandemie, die de wereldwijde toeleveringsketens heeft verstoord en heeft geleid tot meer e-commerce activiteit. Dit heeft geleid tot een sterke toename van de vraag naar containervervoer, waardoor de capaciteit van de vervoerders onder druk is komen te staan en de tarieven zijn gestegen.


Het omkeerpunt kwam na de pandemie. Toen zijn andere factoren de containermarkt gaan beïnvloeden zoals een overschot aan lege containers, minder congestie in de havens en een toename van het aantal beschikbare schepen. Deze veranderingen hebben geleid tot minder vertragingen en knelpunten in het goederenvervoer, waardoor het effect van de pandemie is omgebogen en de tarieven verder zijn gedaald.


Eind vorig jaar begon de containervaart aan een daling van de containertarieven. Volgens het laatste rapport van q4 2022 zijn de containertarieven in sommige regio's met meer dan 50% gedaald, en de verwachting is dat deze trend zich de komende maanden nog zal voortzetten.


De containertarieven schommelen door schijnbare veranderingen in de toeleveringsketen. In september daalden de wereldwijde container volumes met 8,6%, wat vooral gevolgen had voor de Amerikaanse import uit China, waar de tarieven met 23% daalden. Deze trend staat in contrast met de stijging van de consumentenvraag en de overeenkomstige toename van de scheepvaart activiteit eerder dat jaar.


De daling van de tarieven heeft echter mogelijkheden gecreëerd voor detailhandelaars en fabrikanten om goederen tegen lagere kosten te vervoeren. Uit de Shanghai Containerized Freight Index bleek dat een 40-foot container begin november $2.773 kostte, aanzienlijk minder dan de $11.197 in januari. De oorzaken van deze schommelende tarieven zijn een toename in vrachtcapaciteit en een afnemende vraag vanwege reeds opgebouwde reserve voorraden op bestemming.


In volledige transparantie zit er wel een keerzijde aan deze schommeling. Sommige vervoerders verminderen nu hun capaciteit en zien het nodig werknemers te ontslaan als reactie op de afgenomen vraag. Mogelijk kan een correctie van de huidige gebeurtenissen leiden tot een herstel van de vracht volumes in 2023. Het grootste probleem ligt momenteel bij Noord-Amerikaanse en Europese importeurs, die te maken hebben met de grootste daling van de vrachtprijzen als gevolg van reorganisaties van de voorraden.


In het algemeen ondergaat de huidige containermarkt veranderingen, en het valt nog te bezien hoe de sector zich aan de huidige ontwikkelingen zal aanpassen. Eén ding is echter zeker: bedrijven die afhankelijk zijn van containervervoer kunnen in 2023 profiteren van de huidige marktomstandigheden en hun logistieke kosten effectiever beheren.


Ons advies om bovenop de veranderende tarieven te blijven is om elke maand met ons verkoopteam de tarieven overeen te komen. Wilt u dat Sea and Shore u hierbij verder helpt? Neem dan een keer contact op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

留言


Instagram bericht templates.png

Sea and Shore werkt consistent aan het bijdragen, ontwikkelen en doorzetten van kennis uit de transport wereld. Zo vergroten we de kansen op succesvolle samenwerkingen en verbeteren we de heden- daagse kennis over transport voor iedereen.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
Schermafbeelding 2022-10-31 om 11.24.54.png

SEA AND
SHORE

KENNISBANK

VOLG ONZE
SOCIAL MEDIA

SNEL EEN TARIEF NODIG?

bottom of page